Reality a dražby

      V rámci tejto činnosti naša advokátska kancelária zabezpečuje prostredníctvom sprostredkovania kúpu, príp. predaj rôzneho typu nehnuteľností (priemyselné objekty, pozemky, stavby a stavebné komplexy, byty a iné) a podnikov ako takých. Komplexnosť právnych služieb v tejto oblasti spočíva v zabezpečení kompletných právnych služieb pri realizácii obchodného prípadu vrátane vyhotovenia všetkých potrebných právnych a iných dokumentov. Táto činnosť advokátskej kancelárie úzko súvisí tiež s jej zameraním na konkurzy a reštrukturalizácie, ako aj s realizáciou dobrovoľných dražieb v rámci týchto konaní, pričom aj v oblasti realít máme dlhoročné bohaté skúsenosti.