Referencie

      Naša advokátska kancelária má bohaté a dlhoročné skúsenosti s klientmi v rámci regiónu, v ktorom pôsobí, ale aj s klientmi v rámci celého územia Slovenskej republiky ako aj EÚ. Od svojho založenia poskytujeme právne poradenstvo a právne služby domácim, ale aj zahraničným subjektom, ktoré podnikajú na našom území v rámci výroby, obchodu, ako aj poskytovania rôznych služieb. Máme širokú škálu klientov, od fyzických osôb cez malé a stredné podniky až po spoločnosti, ktoré zamestnávajú niekoľko stoviek zamestnancov, ktorým dlhodobo poskytujeme pravidelný kompletný a komplexný právny servis.

    Medzi našich klientov patrili, resp. aj patria zahraničné subjekty z krajín ako Belgické kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Cyperská republika, Južná Kórea, Nemecká spolková republika, Česká republika, Talianska republika, Ruská federácia, Ukrajina a pod.